1
Při psaní seminární práce v průběhu semináře a / nebo přednášky je obvykle předepsána skupina témat. Pokud tomu tak není, může pomoci reflexe zasedání: jaká byla nejpozoruhodnější nebo nejzajímavější část? Která témata jsou nejasná? Odpovědi na všechny tyto otázky lze posuzovat v akademickém kontextu.
Každý seminární práce je sestavena kolem konkrétní otázky, která má být zodpovězena, nebo problému, který je třeba vyřešit.
Začněte výběrem alespoň dvou akademických otázek, které by se měly objevit v knihovně vašich univerzit nebo online. Promluvte si s lektorem, zda jsou vaše volby vhodné, a vytvořte první obrys svého příspěvku.

Comments

Who Upvoted this Story